9 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 30 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Mad Bunny Scroll

Scroll กระต่ายคลั่ง โปรดระวังกระต่ายดุ !!
ชื่อก็บอกอยู่ว่า “กระต่ายคลั่ง”
ถ้าอยากได้กระต่ายน่ารักเชื่องๆ
ก็ไปหาบยดวงจันทร์เองแล้วกัน

(คำเตือน : เมื่อเปิดใช้งานหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับ Mad Bunny Coin)

Share :