วิธีการเล่นเบื้องต้น

⚔️ รายละเอียดสำหรับผู้เล่นใหม่ ⚔️

 

หน้าตารูปแบบการสร้างตัวละคร

เมื่อทำการสร้างตัวละครเข้าเกมจะพบว่าตัวละครเราอยู่ใน Training Ground ให้ทำการเดินไปทางขวาเข้าปราสาท เราจะพบกับ Sprakki ให้คุยกับเธอ เพื่อเข้ารับการฝึก หรือเข้าเล่นเกมทันที

ให้คุยกับ Brade เพื่อส่งมอบภารกิจ และจะได้ค่าประสบการณ์เป็นค่าตอบแทน

กดคุยกับ Brade อีกครั้งเพื่อรับภารกิจต่อไป

เมื่อรับภารกิจเสร็จให้เราทำการสวมใส่อุปกรณ์ที่ได้รับมา และให้กลับคุยกับ Brade อีกครั้งเพื่อรับภารกิจต่อไป

หลังจากนั้นเดินไป ขวาบนเพื่อคุยกับ Jinha เราจะได้รับทักษะ First Aid

กลับมาคุยกับ Brade อีกครั้งเพื่อรับอุปกรณ์ และเลือก กรุณา ส่งข้าไปยังห้องถัดไปที

เมื่อเข้ามาให้คุยกับ Chocolat เพื่อรับภารกิจ และให้คุยกับ Kafra เพื่อเรียนรู้บทเรียนต่างๆ และกลับมาคุยกับ Chocolat อีกครั้งเพื่อรับรางวัล

เมือรับรางวัล เราจะได้เข้ามาฝึกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งที่มีมอนเตอร์มากมาย กดคุยกับ Brade เพื่อรับของรางวัล และจะได้รับภารกิจให้สังหาร Poring เพื่อมอบ Jellopy ไปให้เขา

เมื่อเราทำการเก็บ Level และ Job ครบกำหนด เราสามารถกดเลือก NPC เพื่อไปเมืองที่ไว้เปลี่ยนอาชีพได้