วิธีการเติมเงิน

 

 

1. ให้เข้าไปที่ Website : https://www.gnjoy.in.th/

2. ให้ทำการ Click “เติมเงิน” ที่แถบเมนูของระบบหน้าเว็บของ GNJOY

 

 

3. ให้ทำการ Login “เข้าสู่ระบบ” ของ GNJOY

 

4. เลือกหัวข้อ “Ragnarok Classic” เพื่อทำการเติมเงิน

 

 

5. จากนั้นทำการเลือกหัวข้อ “เติมเงิน และทำการเลือก “GAME” , “ID : (ที่ต้องการเติม)”

 

 

6. ทำการเลือกช่องทางการเติมเงินที่ท่านต้องการ เพื่อชำระยอดการเติมเงิน

7. หลังจากนั้นระบบจะ Link เข้า Website เติมเงินตามช่องทางที่เลือก จากนั้นสามารถทำตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางได้ เมื่อเติมสำเร็จแล้วระบบจะแจ้งเตินให้ทราบตาม “เติมเงินสำเร็จ”

 

 

8. ในกรณีที่พบปัญหาสามารถตรวจสอบในประวัติการเติมเงินได้ “ประวัติการเติมเงิน”

 

 

9. หากพบปัญหาอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ “GNJOY Support”
https://support.gnjoy.in.th/ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับและแก้ไขภายใน 24 ชม.