เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Refine Limited Box 1 ID / 3 ชิ้น / 1 สัปดาห์
  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Stick Box 1 ID / 10 ชิ้น / 1 สัปดาห์
  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Battle Manual 75 Box  1 ID / 10 กล่อง / 1 สัปดาห์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 

  • 14 ธันวาคม 2566 12.00 น. – 28 ธันวาคม 05.59 น
  • แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
    • 14 ธันวาคม 2566 12.00 น. – 21 ธันวาคม 2566 05.59 น.
    • 21 ธันวาคม 2565 12.00 น. – 28 ธันวาคม 2565 05.59 น.

เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ 
Share :