เงื่อนไขกิจกรรม :

  • เพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพเกรด ทกเซิร์ฟเวอร์ !!
  • ตัวละครไหนๆ ก็สามารถตีบวกได้ !!
  • ผู้เล่นสามารถดูอัตตราการสำเร็จของแต่ละระดับได้ที่ NPC

ระยะเวลากิจกรรม :

  • 14 ธันวาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 28 ธันวาคม 2566 05.59 น.
Share :