ระบบ Enchant Costume Option

Enchant Costume Option เป็นระบบเพิ่มเติมในการเสริมพลังให้กับ Costume นั้นคือ Enchant Stone
โดยใช้ Stone ที่อยู่ในกล่อง Costume Enchant Stone Box

Enchant Costume จะอยู่ที่ Itemmall หรือ NPC : Cash Item Guide ที่อยู่เมือง Prontera (พิกัด 137 125)

วิธีได้รับ Enchant Stone Box หาได้จากการนำ Costume ที่ได้จากการสุ่มจาก Vending Machine Gacha Costume

ไปแลกโดยให้เลือกที่หัวข้อ แลกเปลี่ยน Costume เป็น Costume Enchant Stone Box
เมื่อทำการเลือกเลือกหัวข้อแลกเปลี่ยน NPC จะถามเราว่าจะใช้ Costume ชิ้นไหนในการแลกโดยการแลกจะเป็นอัตตรา
แลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 เมื่อทำการแลกเปลี่ยนสำเร็จ จะได้รับ Costume Enchant Stone Box

Costume Enchant Stone Box นั้นจะสุ่ม ไอเทมประเภท Stone สามารถนำไปเพิ่มความสามารถให้กับ Costume ของผู้เล่น
เมื่อทำการเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม Stone แบบสุ่ม

เมื่อเรามี Stone แล้วให้ไปคุยกับ Aver De Dosh เพื่อทำการเสริมพลังให้กับ Costume
โดย Aver De Dosh จะอยู่ในห้องเดียวกับ Machine Gacha Costume
โดยการเลือกคุยนั้นผู้เล่นจะสามารถเลือกส่วน และออฟชั่นตามหมวกที่สวมใส่ได้

เมื่อทำการเสริมพลังสำเร็จจะได้รับ ออฟชั่นเสริมสำหรับ Costume


รายละเอียดหิน Enchant ในกลุ่ม Enchant Stone Box v1

Share :