กิจกรรม Monster X2 Orc Dungeon & Orc Field

รายละเอียดกิจกรรม : จะทำการเพิ่มมอนสเตอร์ตามแมพที่กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม : 23 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 05.00 น.

Share :