ระบบ Reset Skill & Status

ระบบ Reset Skill & Status เป็นการล้างความทรงจำของตัวละครนั้นไปบางส่วน เพื่อทำการ Reset ทุกอย่างที่เคยทำผิดพลาดเมื่อในอดีต และระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้เล่นท่านใดที่มีความประสงค์จะลบล้างความทรงจำในอดีต ของตัวละครเพื่อทำการเปลี่ยนสายการเล่น นี่เป็นโอกาสพิเศษแล้วที่ผู้เล่นจะสามารถทำได้

ไอเทมในการ Reset Skill & Status

เงื่อนไข และขั้นตอนในการใช้ระบบ Reset Skill & Status

  • 1 ตัวละครสามารถรีเซ็ต Status ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • 1 ตัวละครสามารถรีเซ็ต Skill ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ตัวละครนั้นๆ จะต้องทำน้ำหนัก เท่ากับ 0
  • ผู้เล่นต้องปลด Cart / Peco peco / Falcon ออกจากตัวละครก่อน
  • ไปหา NPC “Rino Reset และ Hypnotist” แถวๆ พิกัด 155, 285 เมือง Prontera
  • จำนวนไอเทม Reset Stone ที่ต้องใช้ในการรีเซ็ต ขึ้นอยู่กับระดับเลเวลของตัวละครนั้นๆ

ระยะเวลากิจกรรม : 23 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 05.00 น.

เพิ่มเติม
Reset Stone Box จะถูกนำออกจาก CASH SHOP หลังจากหมดช่วงเวลากิจกรรม (ไอเท็มจะไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มี NPC)
Neuralizer Box จะถูกนำออกจาก CASH SHOP หลังจากหมดช่วงเวลากิจกรรม (ไอเท็มยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

วิธีการ Reset Skill & Status :

ขั้นที่ 1 : มาแถว พิกัด 155, 285 เมือง Prontera จะเจอ NPC ในการ Reset Skill & Status


ขั้นที่ 2 : สำหรับผู้ที่ต้องการ Reset Status จะต้องทำให้น้ำหนัก 0 และใช้ Reset Stone ตามจำนวนที่ NPC แจ้ง หรือตามตารางด้านล่างจากนั้นกด Reset ก็จะสามารถ Reset ได้เลย


ขั้นที่ 3 : สำหรับผู้เล่น Class 1 ที่ Level จะสามารถ Reset skill ฟรีจนกว่าจะนำ NPC ออก


ขั้นที่ 4 : สำหรับผู้เล่น Class 2 ที่ต้องการจะ Reset Skill จะต้องทำน้ำหนักให้เป็น 0 และกดไม้วิเศษ Neuralizer ในการ Reset Skill เลย ไม่ต้องผ่าน NPC

Reskill

Levelจำนวนชิ้น
All Level (Class1)Free
Class 21 ea

Restatus

Levelจำนวนชิ้น
Lv. 1 – 40Free
Lv. 41 – 751 ea
Lv. 76 – 852 ea
Lv. 86 983 ea
Lv. 994 ea

Share :