รายละเอียดกิจกรรม : เพิ่มค่า EXP +50% ให้กับผู้เล่นในช่วงวันปีใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 31 ธันวาคม 2564 12.00 น. – 3 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

Share :