Hunting Morocc the Desparate God Event

ท้าทายความสามารถกับดันเจี้ยน Sealed Satan : Morocc the Desparate God

เงื่อนไขกิจกรรม : 

 • Base Lv. 90 ขึ้นไป Hi Class เท่านั้น
 • ผู้เล่นสามารถทำภาระกิจได้ 1 ครั้ง/ต่อวัน
 • ระยะเวลาในการเริ่มครั้งใหม่ : 24 ชั่วโมงหลังจากทำเควสเสร็จ
 • จะต้องสังหาร Satan morocc kid 1 ตัว

ระยะเวลากิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 เมษายน 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ขั้นตอนการทำกิจกรรม : 

รับเควสกับ NPC ชื่อ Header Hunting พิกัดภายในดันเจี้ยนชั้น 2 : 80 139

 • เควสจะให้ทำการสังหาร : Morocc the Desparate God ทั้งหมด 1 ตัว
 • เมื่อทำการสังหารบอสสำเร็จ ให้ทำการกลับมาส่งเควสที่ NPC Header Hunting ทุกครั้ง
 • ผู้เล่นจะได้รับ เศษชิ้นส่วนปีศาจ เข้าเป็น Point ในตัวละคร สามารถตรวจสอบได้ที่ NPC ที่รับเควส
 • ** ต้องรับเควสทุกครั้ง เมื่อกำจัดบอสถึงจะได้ เศษชิ้นส่วนปีศาจ **
 • ** ถ้าหากไม่รับเควสจะไม่ได้รับ เศษชิ้นส่วนปีศาจ **

ขั้นตอนการแลกไอเท็ม

 • เศษชิ้นส่วนปีศาจ สามารถตรวจคะแนนได้ที่ NPC : Header Hunting
 • Diabolus Armor ใช้เศษชิ้นส่วนปีศาจ 30 ชิ้น + 30,000,000 Zeny ในการแลก
 • Diabolus Robe ใช้เศษชิ้นส่วนปีศาจ 30 ชิ้น + 30,000,000 Zeny ในการแลก
Share :