🔨 รายการอัปเดต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 🔨

 • Episode 12.0 The Resurrection Of Morroc (รายละเอียด คลิก)
 • 📣 ประกาศข่าวดี Maya > Baphomet (รายละเอียด คลิก)
 • Wicked Satan Scroll (รายละเอียด คลิก)
 • Guarantee Wicked Satan (รายละเอียด คลิก)
 • Cash Shop Update !! (รายละเอียด คลิก)
 • Satan Morroc Challenge !! (รายละเอียด คลิก)
 • Grimoire Of Midgard (รายละเอียด คลิก)
 • Knight Training Event (รายละเอียด คลิก)

🔨 รายการเพิ่มเติม🔨

 • ปิดกิจกรรม Hunting Dungeon x3
 • ปิด Guarantee Costume Little Demon & ลบเหรียญ Little Demon Coin
 • แก้ไข Valentine Pledge : Aspd 1% เป็น Aspd +1
 • แก้ไขบัคคูลดาวน์กิจกรรม Before Valentine
 • ขยายกิจกรรม Before Valentine จากวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ให้จบวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2567
Share :