22 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 7 มีนาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

วัตถุคล้ายอัญมณีที่หลงเหลือ
จากการเกิดซุปเปอร์โนวาครั้งใหญ่ในจักรวาล
ว่ากันว่าการระเบิดครั้งนั้นได้หลอมรวมธาตุทั้งหมด
ในจักรวาลเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นพลังมหาศาล
หรือว่าเจ้าสิ่งนี้ก์คือ ???

รายละเอียด Sealed Card : คลิก !!


รายละเอียด Magic Card Album : Clickผู้เล่นสามารถนำ New Wave Sunglasses ไปเจาะ [1] ได้
โดยใช้ New Wave Sunglasses + Auger Of Spirit 1ea + 1,000,000 Zeny โอกาสติด 25% 
จะได้รับ New Wave Sunglasses [1] โดยความสามารถด้านล่างThis image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :