18 มกราคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 1 กุมภาพันธ์ 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Scroll รูปทรงธรรมดา แต่กลับมีมวลพลังงานบริสุทธิ์
ที่โอบล้อมไว้ด้วยตำนานเล่าว่า มันเป็นวัตถุที่หลงเหลือจาก
กองเถ้าถ่านเมื่อครั้งที่นกในตำนานตจุติ
ภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์เฝ้าฝัน


รายละเอียด Sealed Card : คลิก !!


รายละเอียด Magic Card Album : Clickของสวมใส่ Falcon Pendant [1] 1 ข้าง + Falconer Claw [1] 1 ข้าง
จะมีโอกาสติดพลังLegendary Phoenix และทำให้ Falcon Assault ออกอัตโนมัติทุกการโจมตี !!


ของสวมใส่   Exorcismus Ring [1] 2 ข้าง
+7 Acolyte Shadow Pendant
และทำการบัพสกิล Soulinker

Share :