ระบบ Socket Enchant : เจาะช่องใส่การ์ดให้กับอุปกรณ์

ระบบ Socket Enchant เป็นการเจาะช่องใส่การ์ดให้กับอุปกรณ์สวมใส่บางชนิดที่ระบบได้กำหนดไว้ ผู้เล่นจะสามารถเจาะไอเทมได้โดยใช้ Zeny และ ไอเทมที่กำหนด และเข้าไปคุยกับ NPC ชื่อ Leablem และ Seiyablem ได้ที่เมื่องต่างๆ ดังนี้ Morroc, Prontera, Payon

 

NPC เมือง Morroc !!

  • Leablem (Morroc) : หน้าห้องตีบวก พิกัด (morocc 51,41)
  • Seiyablem (Morroc) : เข้าวาร์ปบนซ้ายเมือง Morroc พิกัด (moc_ruins 154,86)


NPC เมือง Payon !!

  • Leablem (Payon) : ด้านขวาของเมือง พิกัด (payon 236,199)
  • Seiyablem (Payon) : ใกล้ NPC ตีบวก (payon 140,151)


NPC เมือง Prontera

  • Leablem (Prontera) : ด้านขวากลางของเมือง พิกัด (prontera 244, 169)
  • Seiyablem (Prontera) : ห้องตีบวกแล้วเข้าวาร์ปล่าง พิกัด (prt_in 33, 70)


ไอเทมจะแบ่งเป็น 4 ระดับและจะมีอัตราความสำเร็จต่างกันดังนี้

  • Rank C : 25%
  • Rank B : 20%-25%
  • Rank A : 10%-25%
  • Rank S : 5%-10%

ขั้นตอนการเจาะรู

1.เข้าไปคุยกับ NPC และสวมใส่อุปกรณ์ที่จะนำไปเจาะรู NPC จะบอกว่า ไอเทมไหนอยู่ใน Rank ไหน

2.เมื่อเจาะรูสำเร็จจะมีแสงแสดงออกมา ได้อาวุธนั้นจะมี [] ออกมา

**หากเจาะรูล้มเหลว ไอเทมที่นำไปเจาะรู Zeny และไอเทมวัตถุดิบจะหายไป

 

ไอเทมที่สามารถ Socket Enchant ได้ ⚒

Weapon !!

Rank ItemZenyไอเทมที่ใช้อัตราสำเร็จ %
CTrident200,00010 Phracon25%
BPike200,00010 Phracon20%
BChain300,00010 Phracon20%
BGladius300,0001 Oridecon, 5 Steel20%
BHaedonggum300,0002 Oridecon, 5 Steel20%
BGakkung Bow300,0002 Oridecon, 5 Steel20%
BArbalest300,0002 Oridecon, 5 Steel20%
BOrcish Axe200,0001 Oridecon25%
BScimiter200,0001 Oridecon25%
AHunter Bow500,0002 Oridecon, 5 Steel20%
AGolden Mace500,0002 Oridecon20%
ASpectral Spear500,0002 Oridecon15%
AKatar of Frozen Icicle500,0002 Oridecon25%
AKatar of Quaking500,0002 Oridecon25%
AKatar of Raging Blaze500,0002 Oridecon25%
AKatar of Piercing Wind500,0002 Oridecon25%
AFlamberge500,0002 Oridecon, 10 Steel20%
AStunner500,0002 Oridecon, 10 Steel20%
AClaymore500,0002 Oridecon, 10 Steel20%
AInfiltrator700,0002 Oridecon20%
AZweihander800,0005 Oridecon, 10 Steel20%
SGungnir1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%
SPoison Knife1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%
SSucsamad1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%
SCrescent Scythe1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%
SZephyrus1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%
SAssassin Dagger1,000,0005 Oridecon, 10 Steel10%

Armor !!

RankItemZenyไอเทมที่ใช้อัตราสำเร็จ %
CSunflower100,0003 Steel25%
CMantle200,0003 Steel25%
CCoat200,0003 Steel25%
CCirclet200,0003 Steel25%
CBiretta200,0003 Steel25%
CPh.D Hat200,0003 Steel25%
CBig Ribbon200,0005 Steel25%
CBoys Cap200,0005 Steel25%
BMirror Shield250,0005 Steel20%
BChain Mail250,0005 Steel20%
BShield250,0005 Steel20%
BBongun Hat250,0005 Steel20%
BSaint Robe300,0005 Steel20%
BSilk Robe300,0005 Steel20%
BBoots300,0005 Steel20%
BShoes300,0005 Steel20%
BMuffler300,0005 Steel20%
BGuard300,0005 Steel20%
BBuckler300,0005 Steel20%
BSkull Ring300,0005 Steel20%
BHigh Heels300,0005 Steel20%
AMunak Hat300,0001 Elunium20%
AGemmed Sallet400,0001 Elunium20%
ABucket Hat400,0001 Elunium20%
ATights400,0001 Elunium20%
AFull Plate400,0001 Elunium20%
AThief Clothes400,0001 Elunium20%
ACoif400,0001 Elunium20%
AManteau400,0001 Elunium20%
AHelm400,0001 Elunium20%
ANinja Suit400,0001 Elunium20%
AOrc Helm400,0001 Elunium20%
AAncient Cape400,0001 Elunium20%
AMonk Hat400,0001 Elunium20%
AGolden Gear400,0001 Elunium20%
ABrooch400,0001 Elunium20%
APirate Bandana500,0001 Elunium10%
ANinja Suit500,0001 Elunium10%
SMage Coat1,000,0001 Elunium10%
SPantie1,000,0001 Elunium5%
SMajestic Goat2,000,0002 Elunium10%
SSpiky Band2,000,0002 Elunium10%
SBone Helm2,000,0002 Elunium10%
SCorsair2,000,0002 Elunium10%
SCrown2,000,0002 Elunium10%
STiara2,000,0002 Elunium10%
SEarring2,000,0002 Elunium10%
SRing2,000,0002 Elunium10%
SBow Thimble2,000,0002 Elunium10%

Special Item !!

RankItemZenyไอเทมที่ใช้อัตราสำเร็จ %
SSSHat of the Sun God200,000,0002 Gold90%
Share :