• สามารถนำ Silvervine 10ea ไปกดสุ่มสัตว์เลี้ยงได้ที่ NPC : Pet Catcher โซนบน ที่ Itemmall หรือเข้าไปใน NPC : Cash Item Guide ที่อยู่เมือง Prontera (พิกัด 137 125)
  • ผู้เล่นสามารถนำสัตว์เลี้ยงที่ผู้เล่นมีไปรวมได้ที่ NPC : Pet Combination เพื่อสุ่มรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้ โดยจะมีโอกาสได้ สัตว์เลี้ยงที่ Rank สูงกว่าเดิม หรือเท่าเดิมนั้นเอง
  • ใช้สัตว์เลี้ยง Rank B 4 ตัว + 1,000,000 Zeny แลกมีโอกาสได้รับ สัตว์เลี้ยง Rank B หรือ Rank A
  • ใช้สัตว์เลี้ยง Rank A 3 ตัว + 1,000,000 Zeny แลกมีโอกาสได้รับ สัตว์เลี้ยง Rank A หรือ Rank S
  • ใช้สัตว์เลี้ยง Rank S 3 ตัว + 10,000,000 Zeny แลกมีโอกาสได้รับ สัตว์เลี้ยง Rank S, Rank SS หรือ Rank SSS

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

  • 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 มีนาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

NPC : Pet Catcher มีโอกาสได้รับไอเท็ม

Wicked Nymph สามารถให้อาหารอัตโนมัติได้

Bacsojin สามารถให้อาหารอัตโนมัติได้


Rank สัตว์เลี้ยงทั้งหมด

This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :