Gacha Guarantee Wicked Satan

เป็นระบบ ในการการันตีเพื่อรับของแรร์ใน Wicked Satan Scroll

ระยะเวลาของการการันตี : 8 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 22 กุมภาพันพ์ 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไข Gacha Guarantee Wicked Satan

 • ทุกการเปิดใช้งาน Wicked Satan Scroll จะได้รับ Wicked Satan Coin 1ea เป็น Must Item
  • หลังหมดเวลาขาย Wicked Satan Scroll ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จะไม่ได้รับ Wicked Satan Coin
  • Wicked Satan Coin จะถูกลบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
 • สะสม Wicked Satan Coin ครบ 100 ea จะสามารถหมุนตู้ Exchange Machine ได้ 1 ครั้ง **เพิ่มโอกาสได้ [Not For Sale] ทุกชิ้นให้เปอร์เซ็นออกง่ายขึ้น**
 • ทุกๆ การหมุนตู้ Exchange Machine ผู้เล่นจะได้รับ 1 Point **ติดตัวละคร**
 • เมื่อผู้เล่นหมุนตู้ สะสม Point ครบ 5 Point และไปใช้งานตู้ Exchange Machine จะได้รับ ของแรร์สุดพิเศษ [Not For Sale] Diabolus Wing (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้) ทันที 1 ea
 • แต่ถ้าหากได้รับ [Not For Sale] Diabolus Wing ก่อนครบ 5 Point จากการหมุ่นสุ่ม Exchange Machine แล้ว Point ติดตัวละครทั้งหมดจะรีเซ็ตเป็น 0
 • เมื่อหมดระยะของ Wicked Satan Scroll ผู้เล่นจะถูกลบ Wicked Satan Coin และ Point ออกจากตัวละครทั้งหมด

 • พิกัดตู้ Exchange Machine (itemmall 35 63) 

Share :