4 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 1 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Glimpse of Angel Scroll

Scroll ที่บรรจุสีสันทั้งหมดบนโลกใบนี้เอาไว้
ได้ยินว่ามันเป็นพรแห่งความผาสุขที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากปณิธานอันแรงกล้าของนางฟ้าตนหนึ่ง
ที่ไม่อยากเห็นมนุษย์ต้องตกอยู่ในความหมองหม่นล่ะ

(คำเตือน : เมื่อเปิดใช้งานหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จะไม่ได้รับ Glimpse of Angel Coin)




**Wing Of Happiness สามารถ Enchant ได้ในอนาคต**







Share :