เงื่อนไขโปรโมชั่น : ผู้เล่นสามารถซื้อได้ 1 ID / 10 ครั้ง (กล่องละ 990 Cash)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 4 พฤศจิกายน 2564 – 7 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 23.59 น.)

Share :