• เงื่อนไขโปรโมชั่น : 
    • ผู้เล่นสามารถซื้อ Chang Name Box ได้ 1 ID / 1 ชิ้น
    • ผู้เล่นสามารถซื้อ Scroll ต่างๆ ได้ 1 ID / 99 ชิ้น ต่อ 1 Scroll
    • โดยจะมี Scroll อะไรออกมานั้น ผู้เล่นจะได้เห็นด้วยตัวเอง ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 23.59 น. ของแต่ละวัน
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 21 ธันวาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 28 ธันวาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Flash Sale นี้จะไม่มี Gacha Guarantee

Share :