เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

  • RCC 2023 Scroll ราคา 450 Cash จำกัด 777ea / ID
  • Unlimited Giant Fly Wing ราคา 1,490 Cash จำกัด 10ea / ID
  • Battle Manual 75 Box ราคา 990 Cash จำกัด 10ea / ID
  • Neuralizer Box ราคา 5,000 Cash จำกัด 10ea / ID
  • Reset Stone Box ราคา 3,000 Cash จำกัด 4ea / ID
  • Biscuit Stick Box (บรรจุกล่องละ20eaต่อชนิด) ราคา 1,890 Cash จำกัด 10ea / ID

ระยะเวลาโปรโมชั่น 

  • ะยะเวลาจำหน่าย : 20 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น. – 27 มีนาคม 2567 เวลา 23:59 น.

***จะไม่ได้รับ RTC Coin***
This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :