เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Change Name Box 1 ID / 1 ชิ้น
  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Stick Box 1 ID / 10 ชิ้น
  • ผู้เล่นสามารถซื้อ Battle Manual 75 Box  1 ID / 10 กล่อง

ระยะเวลาโปรโมชั่น 

  • 25 มกราคม 2567 12.00 น. – 1 กุมภาพันธ์ 2567 05.59 น
 


 
Share :