เงื่อนไขโปรโมชั่น : ผู้เล่นสามารถซื้อได้ 1 ID / 99 ชิ้น ต่อวัน โปรโมชั่น 7 วันเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 16 มิถุนายน 2565 – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.

รีเซ็ต 12.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2365 จะรีเซ็ต 23.59 น.

16 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
17 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 18 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
18 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 19 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
19 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
20 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
21 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.59 น.
22 มิถุนายน 2565 12.00 น. – 22 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.

Scroll ที่แฝงไปด้วยออร่าสีทองอันศักดิ์สิทธิ์
แค่เห็นแสงสีทองนั่น ก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดา!!

(คำเตือน : เมื่อเปิดใช้งานหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2565 05.59 น. จะไม่ได้รับ Holy Golden Coin)

Share :