28 มีนาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 11 เมษายน 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Scroll ที่มีรูปร่างเหมือนไข่ของสิ่งมีชีวิต
มันถูกพบอยู่บนกองเพลิงในรังของงูยักษ์
หรือนี่จะเป็น !! … ไข่ปิ้ง

รายละเอียด Sealed Card : คลิก !!
**แก้ไข Thai Perfume ATK, Thai Perfume MATK, Thai Perfume ASPD สามารถ Trade, Cart ได้**

Share :