6 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Cute Kids Scroll

คำขวัญ วันเด็ก ประจำ Ragnarok Classic
คิดดี ทำดี เปิดกาชาให้ได้ดี

รายละเอียด Magic Card Album : Click


Share :