Update Item Cash Shop

อัพเดท Cash Shop รอบนี้ได้เพิ่มไอเท็มเข้าทั้งหมด 2 ชิ้น คือ Almighty Box, GVG&PVP 2 Supply Box ซึ่งไอเท็มเหล่านี้ ผู้เล่นจะสามารถซื้อได้ใน Cash Shop ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

  • Almighty Box 890 Cash
  • GVG&PVP 2 Supply Box 180 Cash

ระยะเวลาการเปิดขาย : 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ุถ้าหากจะมีการนำออกจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


Share :