7 มีนาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)– 21 มีนาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Scroll โบราณที่ถูกทำขึ้นจากเหล็กกล้า สลักด้วยลวดลายโบราณน่าพิศวง
ว่ากันว่าเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งมาก จนถูกไปหลอมเพื่อทำอาวุธเกราะ
รวมถึงถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มของคนสมัยโบราณด้วยเช่นกัน

รายละเอียด Sealed Card : คลิก !!


รายละเอียด Magic Card Album : Click
Trap Running : ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 100%


Share :