🔨 รายการอัปเดต วันที่ 7 ธันวาคม 2566 🔨

  • ปิด Endless Tower
  • ปิด Item Code : ROCLOYKRATHONG2023
  • ปิดกิจกรรม Loy Krathong Event
  • ปิด Effect หมวก Costume Lotus Flower Hat

   

สมาคมช่างตีบวกเริ่มหายเจ็บมือแล้ว !! พวกข้าไปฝึกฝนสกิลการตีมาเพิ่ม แล้วเดี๋ยวเจอกัน !!

This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :