🔨 รายการอัปเดต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 🔨

 • ROC X Razer Top Up (รายละเอียด คลิก)
 • Immortal Sapphire Scroll (รายละเอียด คลิก)
 • Gacha Guarantee Immortal Sapphire (รายละเอียด คลิก)
 • Advanced Mode : Old Glast Heim Memorial Dungeon (รายละเอียด คลิก)
 • เทศกาลล่าสมบัติลุยดันเจี้ยน (Hunting Dungeon) (รายละเอียด คลิก)

🔨 รายการเพิ่มเติม🔨

 • ปิด 2nd Anniversary Scroll และ Special Guarantee 2nd Anniversary Scroll
 • ลบไอเท็ม 2nd Anniversary Coin, Aniver Gold Key77, Aniver Silver Key77
 • Old Glast Heim และ Advanced Mode balance update
  Old Glast Heim Memorial Dungeon ปรับเวลาการเกิด (Cooldown) ของแมลง
  (Maggot) ภายในห้อง Boss จาก 45 วินาที > 70 วินาที

 • แก้ไข KRATONG ให้ขาย NPC ได้
 • แก้ไข Effect : Shadow Arcade Shield, Shadow Arcade Pandent ให้แสดงผลถูกต้อง

Arcade Shadow Return

เงื่อนไขการซ่อม Arcade Shadow

 • ซ่อม Shadow ที่ NPC วัยรุ่นเทสดี 2023 และต้องมี Rokia อยู่ภายในตัว
 • จะต้องผ่านเควสที่ทำของ Shadow นั้นๆ มาก่อน เช่น ถ้าอยากซ่อม Shoes ต้องผ่าน Shoes มาก่อน
 • สามารถเลือกซ่อมส่วนไหนก็ได้ 1 ชิ้น / 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ไอเท็มในการซ่อม Arcade Coin 100ea, Elunium 10ea, Oridecon 10ea และ 1,000,000 Zeny 
 • ระยะเวลา : 30 พฤศจิกายน 2566 – 28 ธันวาคม 2566 05.59 น.


This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :