🔨 รายการอัปเดต วันที่ 18 มกราคม 2567 🔨

  • Spend Promotion January 2024 (รายละเอียด คลิก)
  • Legendary Phoenix Scroll (รายละเอียด คลิก)
  • Guarantee Legendary Phoenix (รายละเอียด คลิก)
  • Newbie Start-Set (รายละเอียด คลิก)
  • Ragnagok Classic X Ragnarok Idle Adventure (รายละเอียด คลิก)

🔨 รายการเพิ่มเติม🔨

  • ขยายระยะเวลาการขาย Cursed Heart Scroll ในระบบ Flash Sale 1 ID / 777 ชิ้น ระยะเวลา 18 มกราคม 2567 – 24 มกราคม 2567 23.59 น.  “ไม่มีการันตี”
  • ปิด Guarantee Cursed Heart Scroll
  • ปิด Guarantee Glorious Costume Scroll และ ลบเหรียญ Event Stone Coin
  • ลบเหรียญ Bloody Coin
Share :