🔨 รายการอัปเดต วันที่ 14 มีนาคม 2567 🔨

 • Spend Promotion March (รายละเอียด คลิก)
 • Cherry Blossoms Costume Scroll (รายละเอียด คลิก)
 • Costume Enchant Stone Box 12, 13 (รายละเอียด คลิก)
 • The Nest of Faceworm (รายละเอียด คลิก)

🔨 รายการเพิ่มเติม🔨

 • ปิด Pet Catcher
 • ทำการเพิ่มอาหารของ Green Maiden Egg(Bun) และ Imp Egg(Fire Gem) ในพ่อค้าขายอาหารสัตว์

 • เพิ่ม Shadow Crusader Shoes และ Shadow Crusader Armor
  ให้ตีบวกโดยใช้ Holgren’s Shadow Smelting Hammer
 • ปรับรีบาลานซ์สกิลประเภท Bolt  ยกเลิก Global Cooldown ทั้งหมด
  Fire Bolt, Cold Bolt, Lightning Bolt
Level 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10
After delay11.21.41.61.822.22.42.62.8
Fix castime0.160.240.320.40.480.70.640.720.81.2
VCT0.640.961.281.61.922.11.562.883.23.2

 • ประกาศเริ่มการแข่งขัน GvG War Zone (2024)
  ชิงรางวัลพิเศษการครอบครองบ้าน (รายละเอียด คลิก)
  รางวัลพิเศษการครอบครองบ้าน รวมตลอด season1 มากกว่า 200,000 บาท
  เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
  วันที่ 23 มีนาคม 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
  วันที่ 30 มีนาคม 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
  วันที่ 06 เมษายน 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
  วันที่ 13 เมษายน 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
  วันที่ 20 เมษายน 2024 [รวมเงินรางวัล 36,400 บาท]
 • แก้ไขระยะเวลาการแข่งขัน Ragnarok Classic Championship : War Zone 2024 (รายละเอียด คลิก)

  ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึง 25 มีนาคม 2024
  โคลนข้อมูนตัวละครเพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ 27 มีนาคม 2024
  เปิดซ้อมหลังโคลนข้อมูลตัวละครวันที่ 29 มีนาคม ~ 17 เมษายน 2024

  ตารางการแข่งขัน

  R1 จะเริ่มแข่งขันวันที่ 1 กลุ่ม A,B
  20 เมษายน 2024 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

  R2 จะเริ่มแข่งขันวันที่ 2 กลุ่ม A,B
  27 เมษายน 2024 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

  R3 จะเริ่มแข่งขันวันที่ 3 กลุ่ม A,B (แข่งแบบไขว้สาย)
  11 พฤษภาคม 2024 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

  R4 จะเริ่มแข่งขันวันที่ 4 , รอบการแข่งขันชิงที่ 3 , 2 , 1
  18 พฤษภาคม 2024 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

Share :