ประกาศข่าวดีแจ้งสำหรับนักผจญภัยเซิร์ฟเวอร์ maya โปรดเตรียมตัวให้พร้อมกับการปรับปรุงครั้งใหญ่
ควบรวมข้อมูลนักผจญภัยเซิร์ฟเวอร์ Maya > Baphomet
สิ่งที่ควรรู้! สำหรับเพื่อนๆชาวมายามีต่อไปนี้
Server name : Baphomet
(นำข้อมูลนักผจญภัยในมายาย้ายรวมเข้ากับบาโฟ)
NPC multi storage : 15 กุมภาพันธ์ 2567 ~ 29 กุมภาพันธ์ 2567 , (15 ~ 29 Feb 2024)
– บริการคราฟ่าสำหรับเลือกย้ายไอเทมจากคลังตนเอง จำกัด 600/600 ชิ้นเท่านั้น
– ยกเลิกบริการคราฟ่ามัลติสโตร 14 มีนาคม 2567 ,(14 March 2024)
Merge Server : 29 กุมภาพันธ์ 2567 (รวมเซิร์ฟเวอร์)
Ranking Server : 29 กุมภาพันธ์ 2567
– อันดับต่างๆ จะถูกรีเซ็ททั้งหมด ตัวอย่างเช่น อันดับการทำยา , อันดับการคราฟอุปกรณ์สวมใส่ , อันดับคลาสอาชีพพิเศษ
Agit & Castle : 29 กุมภาพันธ์ 2567
– ความเป็นเจ้าของจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด เช่น TagAgit&TagAgitTE , Godly item Quest , Flag
Character System : ตัวละครทางทีมงานจะทำการโอนย้ายข้อมูลตัวละครทั้งหมดมารวมกันโดยจะมีระยะเวลาให้ผู้เล่นทำการลบตัวละครออกจนเหลือ 15 ช่อง ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 28 มีนาคม 2567
หลังจากนั้นตัวละครช่องที่ 16 ขึ้นไป จะถูกลบออกทั้งหมด โดยทางทีมงานจะใส่ระบบสลับตำแหน่งตัวละครฟรี 1 ครั้ง/ตัวละคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ทางทีมงานจะทำการโอนย้ายข้อมูลตัวละครทั้งหมด
(ยกเลิกเงื่อนไขโอนย้ายข้อมูล Extended-class / Hi-Class ที่ Level 79+ เท่านั้น)
– Level, EXP เเละ Job EXP จะถูกโอนย้ายมายังเซิร์ฟเวอร์รวมทั้งหมด
– Status เเละ Skill Point จะสามารถ Reset ได้ฟรี 1 ครั้งหลังรวมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
– ชื่อตัวละครที่ทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ หากมีตัวละครที่มีชื่อซ้ำจะเพิ่มอักษรย่อหลังชื่อ 3 ตัวอักษร _MA
– ในกรณีที่ชื่อตัวอักษรยาว 23 ตัว จะลบ 3 ตัวหลัง โดยทางทีมงานจะใส่ระบบเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง/ตัวละคร
– zeny จะถูกโอนย้ายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Baphometh ทั้งหมด (สูงสุด 2,147,483,647 zeny)
– Banking จะถูกโอนย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ Baphometh ทั้งหมด (จำกัดสูงสุดไม่เกิน 2,147,483,647 zeny)
– Character Inventory จะถูกโอนย้ายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Baphometh ทั้งหมด
– Cart ไอเท็มต่างๆในรถเข็นจะถูกโอนย้ายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Baphometh ทั้งหมด
– Premium Service , Merchant Bell จะชดเชยโดยการตรวจสอบจำนวนที่เหลือของ AID ผู้เล่นและส่งคืนให้ทาง RODEX
– Craft Item จะถูกลบชื่อ Created By (ชื่อผู้สร้างไอเท็ม) ออกทั้งหมด
– Friend List ข้อมูลการบันทึกรายชื่อเพื่อนจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด
– Party List ข้อมูลการปาร์ตี้จะถูกรีเซ็ตทั้งหมด
– Guild ID ข้อมูลการกิลด์ของเซิร์ฟเวอร์มายาจะถูกรีเซ็ตทั้งหมด
– ชิ้นส่วนประกอบ Godly Item Quest ถูกโอนย้าย
(ยกเลิกเงื่อนไข ชิ้นส่วนประกอบ Godly Item Quest จะถูกลบทิ้งทั้งหมด)
– Godly Item ทุกชิ้นภายในเซิร์ฟเวอร์จะสามารถสาามารถทำการโอนย้ายข้อมูลไอเทมได้ทุกชิ้น
ต่อไปนี้
Sleipnir 1 count
Magingiorde 7 count
Brysinggamen 1 count
Mjolnir 1 count
Hervor 0 count
Jormungand 1 count
Hat of the Sun God 11 count

– Wedding & Adoption System ข้อมูลการเเต่งงานเเละบุตรบุญธรรมจะถูกลบทั้งหมด
– ข้อมูล กล่องข้อความ (Rodex) จะถูกรีเซ็ตทั้งหมด
(ผู้เล่นทุกคนจะต้องทำการกดรับจดหมาย Rodex ให้ครบทุกชิ้นก่อนรวมเซิร์ฟเวอร์)
– Pet สัตว์เลี้ยงจะถูกลบทั้งหมด (ยกเว้นอยู่ในสถานะไข่)

Share :