Episode 7.0 Village Of Utan Tribe Umbala

       เข้าสู่เดือนที่ 6 กันแล้ว กับ Ragnarok Classic GGT ขอต้อนรับสู่ Episode 7.0 ที่มี Class อาชีพที่เพิ่มเข้ามา 3 อาชีพ Bard, Dancer, Crusader, Super Novice และเพิ่มแผนที่ใหม่ Umbala และ Monster ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Episode นี้ด้วย อย่างเช่น Pasana, Anubis ใน Dungeon : Sphinx อีกด้วย

Umbala รายล้อมด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ประหลาดที่พบในแผนที่เหล่านี้มีหลากหลาย พวกมันอาจดูเหมือนเป็นพืช แต่ส่วนใหญ่มาจากเผ่าพันธุ์อื่น หากต้องการไปยัง Umbala คุณสามารถเดินทางผ่านถ้ำ Comodo


ขยายแผนที่เพิ่มเติมต่างๆ ใน Umbala

   
  um_fild01                                       um_fild02

    
  um_fild03                                      um_fild04Pasana

นักล่าสมบัติแห่งดินแดนทะเลทราย Pasanaเขาออกล่าสมบัติใน
โบราณสถานในแถบทะเลทรายแต่แล้ววันหนึ่ง เขาถูกพิพากษาโดย
Anubis ให้ชดใช้กรรมในโบราณสถานชั่วกัปชั่วกัลป์


Anubis

Anubis เทพแห่งความตาย เขาคือผู้นำดวงวิญญาณของคนตายไป
สู่ยมโลก เพื่อทำการพิพากษา Anubis อาศัยอยู่ที่โบราณสถาน
Sphinx ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเมือง Morroc


Pharaoh

Pharaoh ราชาแห่ง Morroc อาศัยอยู่ที่โบราณสถาน Sphinx ที่ตั้ง
อยู่ใกล้ๆเมือง Morroc เขาได้หลับไหลมานานจนกระทั่งมีนักล่าสมบัติ
เข้ามารบกวนเลยทำให้ Pharoh ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

Share :