วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อพบ Error

1.หากติดตั้งตัวเกมอยู่ใน Program Files (x86) หรือ Program Files ให้ลองไปติดตั้งที่โฟลเดอรือื่นๆ

2.เปิดตัวเกมในโหมด Windowed mode

3.อัพเดต windows และ อื่นๆ ให้เป็น version ล่าสุด

วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Easy Anti Cheat

ปัญหา Easy Anti-Cheat is not installed.

1.เข้าไปที่โฟลเดอร์ Ragnarok Classic

2.จากนั้นหาโฟลเดอร์ EasyAnitCheat

3.คลิกที่ EasyAntiCheat_setup.exe

4.กดปุ่ม Repair