วิธีการแจ้งปัญหา

1.เข้าหน้าแจ้งปัญหาจากเว็บไซต์ https://support.gnjoy.in.th/ หรือ คลิกที่นี้

2.กดเข้าสู่ระบบด้วย Account Google และกดปุ่ม Ticket

3.กดปุ่ม Create a Ticket

4.เลือกประเภทเกม Ragnarok Classic และกด Next

5.เลือกหัวข้อและปัญหา

6.กรอกชื่อหัวข้อและรายละเอียดของปัญหาโดยสามารถแนบไฟล์หลักฐานเพิ่มเติมได้ (ขนาดไม่เกิน 2 MB)

7.กรอกข้อมูลภายในเกมให้ครบถ้วนและกด Create Ticket จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตอบกลับภายใน 24 ชม.