ตารางคะแนนบ้าน King Of Empire Season 2

เนื้อหาและของรางวัลในการแข่งขันรายละเอียด คลิก

วันที่ 31 กรกฏาคม [บ้านที่มีคะแนน]

Castle WarMapPoint
HeeminYuno / schg_cas014.1
ScheitRachel / arug_cas023.1
BadanisRachel / arug_cas052.1
BidblindYuno / schg_cas031.1

วันที่ 7 สิงหาคม [บ้านที่มีคะแนน]

Castle WarMapPoint
MardolRachel / arug_cas014.1
AndleranghYuno / schg_cas023.1
SchatirnilYuno / schg_cas052.1
HornRachel / arug_cas031.1

วันที่ 14 สิงหาคม [บ้านที่มีคะแนน]

Castle WarMapPoint
ScheitRachel / arug_cas024.1
BidblindYuno / schg_cas033.1
HeeminYuno / schg_cas012.1
GepunRachel / arug_cas041.1

วันที่ 21 สิงหาคม [บ้านที่มีคะแนน]

Castle WarMapPoint
HueluidYuno / schg_cas044.1
MardolRachel / arug_cas013.1
SchatirnilYuno / schg_cas052.1
BadanisRachel / arug_cas051.1

วันที่ 28 สิงหาคม [บ้านที่มีคะแนน]

Castle WarMapPoint
BidblindYuno / schg_cas034.1
HornRachel / arug_cas033.1
ScheitRachel / arug_cas022.1
AndleranghYuno / schg_cas021.1

**ปราสาทที่ไม่ได้รับคะแนนพิเศษจะมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม

Share :