กิจกรรม Ragnarok Leveling เส้นทางสู่ความเป็นเทพ ณ ดินแดนใหม่

รายละเอียดกิจกรรม : Top Leve สูงสุดของ Class 2-1 ของแต่ละสายอาชีพจะได้รับ Costume Exploding Wave Sca 1 ea 

  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Knight เร็วที่สุด 3 ท่าน
  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Wizard เร็วที่สุด 3 ท่าน    
  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Blacksmith เร็วที่สุด 3 ท่าน
  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Assassin เร็วที่สุด 3 ท่าน
  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Priest เร็วที่สุด 3 ท่าน
  • นักผจญภัยที่เก็บเลเวล 99 ในคลาสอาชีพ Hunter เร็วที่สุด 3 ท่าน

**ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล ผ่านทาง Rodex ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)

**กิจกรรม Ragnarok Leveling จะจัดแยก Sv.Baphomet และ Sv.Maya จะไม่ได้นับรวมด้วยกัน

ระยะเวลากิจกรรม : 28 ตุลาคม 2564 – 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

Share :