กิจกรรม Ragnarok Leveling กลับมาอีกครั้งกับอาชีพใหม่ Rogue, Alchemist

รายละเอียดกิจกรรม : Top Level สูงสุดของคลาสอาชีพ Rogue, Alchemist ที่สร้างตัวละครในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป จะได้รับ Costume Exploding Wave Sca 1 ea 

  • ผู้เล่นที่เก็บ Level สูงสุด 99 ในคลาสอาชีพ Alchemist เร็วที่สุด 3 ท่าน
  • ผู้เล่นที่เก็บ Level สูงสุด 99 ในคลาสอาชีพ Rogue เร็วที่ 3 ท่าน

**ผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
**ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล ผ่านทาง Rodex ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
**กิจกรรม Ragnarok Leveling จะจัดแยก Sv.Baphomet และ Sv.Maya จะไม่ได้นับรวมด้วยกัน

ระยะเวลากิจกรรม : 4 สิงหาคม 2565 – 24 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59

Share :