Newbie Start-Set

กิจกรรมสำหรับอัพเกรด อุปกรณ์ให้กับผู้เล่นใหม่ได้สวมใส่กัน !!

เงื่อนไขกิจกรรม

  • สำหรับผู้เล่นทุกอาชีพ ทุกคลาส ที่มี Level 70-90 เท่านั้นที่สามารถสร้างไอเท็มได้
  • สามารถสร้างไอเท็มได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ตัวละครเท่านั้น
  • อุปกรณ์นี้สามารถ Enchant ได้ทั้งหมด 4 ช่อง ยกเว้น Accessory สามารถ Enchant ได้ 3 ช่องเท่านั้น

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 18 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สามารถสร้างอุปกรณ์สวมใส่ และ Enchant อุปกรณ์ได้ที่
NPC : Equipment Provider พิกัด moc_ruins 93 58

ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ และ Enchant


ประเภทการ Enchant Option

Force (STR)

Force1Force2Force3
Str +1
Atk +3
Int -1
Str +2
Atk +6
Int -2
Str +4
Atk +12
Int -4

Intellect (INT)

Intellect1Intellect2Intellect3
Int +1
Matk +3
Str -1
Int +2
Matk +6
Str -2
Int +4
Matk +12
Str -4

Swiftness (AGI)

Swiftness1Swiftness2Swiftness3
Agi +1
Free +2
Vit -1
Agi +2
Free +4
Vit -2
Agi +4
Free +8
Vit -4

Tough (VIT)

Tough1Tough2Tough3
Vit +1
Def +3
Mdef +2
Aig -1
Vit +2
Def +6
Mdef +4
Aig -2
Vit +4
Def +12
Mdef +8
Aig -4

Artful (DEX)

Artful1Artful2Artful3
Dex +1
Hit +2
Luk -1
Dex +2
Hit +4
Luk -2
Dex +4
Hit +8
Luk -4

Fortune (LUK)

Fortune1Fortune2Fortune3
Luk +1
Critical +1
Dex -1
Luk +2
Critical +2
Dex -2
Luk +4
Critical +4
Dex -4
  • การ Enchant จะต้องใช้ Pantie [1] , Undershirt [1] เท่านั้น
  • การ Enchant ช่องที่ 4 จะเป็นการ Enchant แทนที่ในช่องส่วนของ การ์ด
  • ถ้าหาก Pantie [1] , Undershirt [1] ใส่การ์ดแล้ว จะไม่สามารถ Enchant ช่องที่ 4 ได้
  • การ Enchant ช่องที่ 4 จะเป็นการอัพเกรดเพิ่มขั้น 3 ขั้น
  • หากอัพเกรดไม่สำเร็จไอเท็มจะไม่สูญหาย และไม่ลดการอัพเกรด
Share :