เงื่อนไขกิจกรรม :

  • อาชีพ Alchemist เท่านั้น ต้องเลเวลตั้งแต่ 70, 80, 90, 99 จะได้รับของที่กำหนดตาม Level
  • อาชีพ Rogue เท่านั้น ต้องเลเวลตั้งแต่ 70, 80, 90, 99 จะได้รับของที่กำหนดตาม Level
  • เมื่อเลเวลถึงกำหนดแล้ว ให้ไปรับของรางวัล ได้ที่ NPC Gift Man พิกัด (moc_ruins 152 53)

ระยะเวลากิจกรรม : 4 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)- 1 กันยายน 2565 เวลา 05.59 น.

Share :