เทศกาลล่าสมบัติลุยดันเจี้ยน (Hunting Dungeon)
เทศกาลที่ทาง Kafra Corp จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มนักผจญภัยได้ตามล่ามอนสเตอร์ประเภทต่างๆ
ที่กระจายอยู่ตามแผนที่ ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่เคยไป
รวมทั้งเพิ่มของรางวัลจากการผจญภัยในดันเจี้ยนที่กำหนดอีกด้วย . . .

เงื่อนไขกิจกรรม

 • เพิ่มอัตราการดรอป 3 เท่า , เพิ่มค่าประสบการณ์ 3 เท่า ภายในดันเจี้ยนต่อไปนี้
  • Rachel Dungeon
  • Ice Cave
 • ยกเว้น BOSS MVP ทุกชนิด
 • ยกเว้น Card ภายในดันเจี้ยนทุกชนิด
 • Gate Warp (พิกัด moc_ruins 69 164)
  • Juperos Ruins Dungeon
  • Abbey Dungeon
  • Rachel Dungeon (Dorp , EXP 300%)
  • Ice Cave (Dorp , EXP 300%)
  • Abyss Dungeon
  • Ancient Odin Temple
  • Tower of Thanatos
  • Bio Laboratory

ค่าบริการ Warp
5,000 z

ระยะเวลากิจกรรม : 11 มกราคม 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 05.59 น.

มอนสเตอร์ภายใน Rachel Dungeon

มอนสเตอร์ภายใน Ice Cave

This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :