มัพ Ladon’s Skin เป็นมัพที่สามารถทำการ Enchant ได้ที่ NPC  Fairy D Alive พิกัด Itemmall 29 62
Ladon’s Skin สามารถ Enchant ได้ทั้งหมด 3 ขั้น

วิธีและขั้นตอนการ Enchant

ผู้เล่นต้องทำการสวม Ladon’s Skin [1] หรือ [Not For Sale] Ladon’s Skin [1]

เลือกข้อที่ 2 Ladon’s Skin (Option)
**การ Enchant Option จะต้องใช้เงินจำนวน 1,000,000 Zeny ในการ Enchant

ออฟชั้นขั้นที่ 1 ช่องที่ 4 ของมัพ ผู้เล่นจะต้องมี Ladon’s Skin 0 ถึง +5 ขึ้นไป ผู้เล่นสามารถเลือกค่าสเตตัสที่ต้องการได้ แต่เมื่อเลือกสเตตัสที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นจะสุ่มค่าความสามารถทั้งหมด 3 ขั้น ขั้นที่ 1-3


ออฟชั้นขั้นที่ 2 ช่องที่ 3 ของมัพ ผู้เล่นจะต้องมี Ladon’s Skin +6 ขึ้นไป ผู้เล่นสามารถเลือกค่าสเตตัสที่ต้องการได้ แต่เมื่อเลือกสเตตัสที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นจะสุ่มค่าความสามารถทั้งหมด 3 ขั้น ขั้นที่ 1-3


ออฟชั้นขั้นที่ 3 ช่องที่ 2 ของมัพ ผู้เล่นจะต้องมี Ladon’s Skin +7 ขึ้นไป ผู้เล่นสามารถเลือกค่าสเตตัสที่ต้องการได้ แต่เมื่อเลือกสเตตัสที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นจะสุ่มค่าความสามารถทั้งหมด 3 ขั้น ขั้นที่ 1-3


ขั้นตอนการลบ Enchant

ผู้เล่นต้องทำการสวม Ladon’s Skin [1] หรือ [Not For Sale] Ladon’s Skin [1] ที่ได้ Enchant แล้ว

เลือกข้อที่ 3 Delete Option (Silvervine 5 EA)
** แล้วเลือก Ladon’s Skin (Delete Option)
จะต้องใช้  Silvervine 5ea ในการรีเซ็ต


ประเภทการ Enchant Option

Force (STR)

Force1Force2Force3
Str +1
Atk +3
Int -1
Str +2
Atk +6
Int -2
Str +4
Atk +12
Int -4

Intellect (INT)

Intellect1Intellect2Intellect3
Int +1
Matk +3
Str -1
Int +2
Matk +6
Str -2
Int +4
Matk +12
Str -4

Swiftness (AGI)

Swiftness1Swiftness2Swiftness3
Agi +1
Free +2
Vit -1
Agi +2
Free +4
Vit -2
Agi +4
Free +8
Vit -4

Tough (VIT)

Tough1Tough2Tough3
Vit +1
Def +3
Mdef +2
Aig -1
Vit +2
Def +6
Mdef +4
Aig -2
Vit +4
Def +12
Mdef +8
Aig -4

Artful (DEX)

Artful1Artful2Artful3
Dex +1
Hit +2
Luk -1
Dex +2
Hit +4
Luk -2
Dex +4
Hit +8
Luk -4

Fortune (LUK)

Fortune1Fortune2Fortune3
Luk +1
Critical +1
Dex -1
Luk +2
Critical +2
Dex -2
Luk +4
Critical +4
Dex -4
Share :