👹 รายละเอียดมอนสเตอร์ 👹

      

 • เพิ่มอัตราการ Drop item เพิ่มขึ้น 2 เท่า :
  • Undershirt

 • เพิ่มอัตราการ Drop item เพิ่มขึ้น 2 เท่า :
  • Healing Staff
  •  Wand of Occult
  •  Celebrant’s Mitten

         

 • เพิ่มอัตราการ Drop item เพิ่มขึ้น 2 เท่า :
  •  Pantie
This image has an empty alt attribute; its file name is member.png
Share :