” เหรียญ Air Drop Coin สามารถนำไปใช้ใน กิจกรรม เปิดกล่องหรรษา พาเป็นเทพพพ !  “


กิจกรรมเปิดกล่องหรรษา พาเป็นเทพพพ !

เงื่อนไขกิจกรรม

 • เลเวล 1 ขึ้นไป
 • จะมีกล่องทองคำกระจายอยู่ภายในเมือง และห้องต่างๆ ของแผนที่ Morocc
 • ผู้เล่นต้องใช้ Air Drop Coin + Zeny ในการเปิดกล่อง
 • วิธีการหา Air Drop Coin จะได้รับจาก Daily Login เท่านั้น

ขั้นตอนการแลก

ผู้เล่นสามารถเลือกกดแลก Air Drop Coin ได้ 2 หัวข้อ

พิกัดของ Treasure Box Login ในเมือง Morocc

 • morocc 29 34
 • moc_castle 90 172
 • moc_castle 97 172
 • moc_castle 58 160
 • moc_castle 21 160
 • moc_castle 19 118
 • moc_castle 48 130
 • moc_castle 50 60
 • moc_castle 131 74
 • moc_castle 138 132
 • moc_castle 170 137
 • moc_castle 138 160
 • moc_castle 175 118

หัวข้อ “นำ Air Drop Coin หยอดตู้”
ใช้ Air Drop Coin 1ea + 50,000 Zeny ในการเปิด มีโอกาสได้รับไอเท็มต่อไปนี้


หัวข้อ “เปิดกล่องที่ถูก Lock อย่างหนาแน่น”
ใช้ Air Drop Coin 15ea + Silvervine 15ea ในการเปิดรับไอเท็ม

This image has an empty alt attribute; its file name is member.png

Share :